Besiktning, miljöfrågor och medlemsutskick

 

pressar 

Kalenderårets andra styrelsemöte hölls måndag den 17 februari.

Vi kommer under året att ta upp frågan om besiktning av båtar för intresserade. Det kan vara bra att göra en säkerhetsbesiktning av flera skäl, särskilt om båten har några år på nacken. Sjösäkerheten är förstås det allra viktigaste, man vill ju inte att någon skrovgenomföring ska springa läck! Dessutom kan en genomförd och dokumenterad besiktning påverka kostnaderna för båtförsäkringen – både premie och självrisk – så att det blir billigare. Enligt Saltsjön Mälarens båtförbund ska en besiktning kosta kring 300-350 kronor per båt. Vi återkommer om detta.

Ytterligare en ny medlemsansökan i februari. Kul.

Viktigt att den som hyr sjöstugan för fester och andra arrangemang betalar hyran i tid! Ibland dröjer det innan betalningen kommer, det kan vi förbättra!

Som bekant pågår ett arbete med översynen av stadgar och föreskrifter m m i båtklubben. Detta arbete rullar på och vi har nu påbörjat uppdatering av det vi kallar föreskrifter – alltså praktiska riktlinjer kring vad, hur och varför vi gör olika saker i klubben. Även vad som förväntas av varje enskild medlem kommer att framgå här. Mer om detta senare – håll utkik på hemsidan!

Miljöfrågorna är ständigt med oss! Vi har varit på ett möte i Järfälla kommun och pratat om båtbottenfärger, rengörning, spolplattor m m utifrån Havs och vattenmyndighetens direktiv och Järfälla kommuns tolkningar. (Vi återkommer med en separat rapport kring det). Till slutet av april ska vi ta fram en handlingsplan, som ska presenteras för kommunen, om hur klubben ser på vad vi kan göra för att uppfylla kraven i direktiven.

Mer miljö. Vi påminner om toalettfrågan – nästa år blir det definitivt förbjuder för alla som har fast toalett i båten att tömma i sjön! Krav införs på möjlighet till däckstömning från 2015. Är du intresserad av att lära dig hur man fixar en godkänd lösning? Vi planerar hålla en praktisk ”workshop” i år kring detta där man kan lära sig handgreppen och vilket material som behövs. Hör gärna av dig med intresseanmälan!

Årets medlemsutskick med debitering av medlemsavgifter och viktig information inför säsongen har skickat med posten. Kommer snart i din brevlåda!

Nästa styrelsemöte är den 17 mars.

/Styrelsen

 PS. Ett säkert vårtecken är att båtmässan Allt för sjön nu drar igång! 1 -9 mars på Älvsjömässan finns allt man kan behöva – och en hel del därtill – inför årets båtsäsong.

Lämna ett svar