Våren närmar sig!

Årets tredje styrelsemöte hölls måndag den 17 mars.

Det börjar märkas att våren närmar sig – även om vi i skrivande stund fått ett bakslag med massor av blötsnö…

Medlemsutskicket bör nu ha landat hos alla. Kolla igenom så att uppgifterna stämmer. Och läs igenom all information! Vi vet att det är mycket, men det är också viktigt så att allt i klubben ska fungera så bra som möjligt. När det gäller bredd är Betsson casino bra. Både i och med deras utbud av odds, men också casinot och pokern. De har många olika evenemang som går att ta del av varje dag.

En viktig sak för de medlemmar som står i kö till båtplats – om fortsatt intresse finns, ta kontakt med hamnkapten Fredrik Karlström och förnya intresset! Detta ska göras varje år. hamnkapten@smsbk.se

Nya medlemsansökningar, tre stycken denna gång, fortsätter att strömma in. Och sex medlemmar har av olika skäl avslutat sina medlemskap.

Arbetet med nya stadgar och föreskrifter rullar på. Förhoppningsvis ska vi ha en del nytt att presentera när säsongen drar igång på allvar! Dock ingen revolution – mer av tydligare struktur, begriplighet och tillgänglighet!

Planerna för årets olika projekt börjar också konkretiseras. Driftchef Mats kommer i år att utse ett antal projektledare för de lite större jobben vi ska hugga tag i. På listan av projekt finns:

  • Höjning av sjösättningsramp
  • Vattendragning över plan till intill SSF-staketet
  • Ny belysning södra bryggan
  • Brygga utanför bastun med belysning
  • Omdragning av el mellan sjöstugan och sjöboden
  • Entrétrappa till klubbhuset rätas upp
  • Golvbrunn tas fram i bastun för möjlighet till spolning
  • Grävning av kabel för installation av fiber till klubbhuset

I slutet av april kommer vi att lämna ett förslag till handlingsplan för båtbottentvätt, bottenfärger m m till Järfälla kommun.  Detta ska ligga till grund för hur kommunen väljer hantera dessa frågor framöver, i enlighet med Havs- och vattenmyndighetens direktiv. Vi bevakar frågan mycket noga!

Nästa år införs – som bekant – krav på däckstömning för den om har fast toalett ombord på sin båt. Det är säkert en och annan som behöver anpassa sin båt till detta! Vi avser försöka arrangera en enklare och praktisk ”workshop” nu i samband med årets vårrustning. Vi återkommer med hur vi ska genomföra detta.

Ordförande Johan Hård kommer att medverka vid förbundsråd med Saltsjön-Mälarens båtförbund den 24 mars, och föreningsmöte i Järfälla kommun den 8 april.

Nästa styrelsemöte är tisdag den 5 april.

 /Styrelsen

Lämna ett svar