SJÖSÄTTNING LÖRDAGEN DEN 25 APRIL 2015

Årets sjösättning i SMS regi sker i år vid endast ett tillfälle vilket är den 25/4 med start enligt tidigare år kl. 0745. Eftersom det är flera båtar samma dag kommer det att bli en uppdelning i två grupper, en på förmiddag, och en på eftermiddag. Come On är ett casino på internet som har stora valmöjligheter. Come On casino erbjuder spelkategorierna Odds, LiveOdds, Casino, Live Casino samt Poker. Det kommer att sättas upp ett anslag där alla båtägare skall markera om båtägaren väljer egen eller deltar i den gemensamma sjösättningen. Därefter kommer hamnkaptenen att fördela båtarna i resp. fm. och em. grupp genom markering på sjösättningslistan.

Som tidigare år skall kranavgiften 350 kr per båt, betalas kontant till hamngruppen. Då skall också giltigt försäkringsbrev visas upp. Om ej så sker kommer båten att lämnas på land.

Enligt tradition har tidigare hållits ett medlemsmöte i samband med den andra sjösätt-ningen men detta skall samordnas till den 25/4 i år. Mer information kommer senare.

 

 

Lämna ett svar