INFÖR HÖSTENS TORRSÄTTNING

Måndagen 21/9 möts vi kl. 18.00 för utplacering av vaggor och städning av varvsplanen. Vaggor och bockar skall vara märkta med namn och telefonnummer.

OBS viktigt! Kontrollera vaggor och bockar och rätta till ev. defekter för en stabil och säker uppallning. Lista med turordning för upptagningen kommer att sättas upp på anslagstavlan vid mastskjulet. Om annan upptagningsdag önskas, kontakta hamnkapten Fredrik Karlström via e-mail till hamnkapten@smsbk.se

Lördagen 3/10 sker torrsättningen i två grupper med start 07.45 resp. 11.30 enligt fördelning på den lista som sätts upp under v 39.

Varje båtägare skall visa upp gällande försäkringsbevis och betala avgiften kontant till Hamngruppen för första gruppen mellan 07.30 och 07.45. För andra gruppen mellan 11.15 och 11.30.

Måndagen 9/11 är sista dag för motioner till styrelsen inför Årsstämman.

Onsdagen 9/12 hålls Årsstämman enligt en kallelse som kommer att skickas separat.

 

Lämna ett svar