Avgifter

 Personliga Avgifter 2018 för Sällskapets medlemmar
 Inträdesavgift huvudmedlem  700 kr
 Årsavgift huvudmedlem  250 kr
 Inträdesavgift övrig familjemedlem*  300 kr
 Årsavgift övrig familjemedlem*  100 kr
 Påminnelseavgift  100 kr
 Arbetsplikt  500 kr
 Avgifter för kaj och varv
 Kajplats: fast avgift +
(båtbredd i meter) x
 250 kr
200 kr
Bojavgift (inkl. stolpe /y-bom)  200 kr
 Varvsplats: fast avgift +
(båtbredd x båtlängd) x
 400 kr
30 kr
 Trailerplats: sommar  650 kr
 Trailer vinter, (Båtbredd x längd i m) x  30 kr
 Segeljolle, Kanot eller liknande  500 kr/år
 Övriga avgifter
 Deposition för nyckel till varvsgrind

Standert motor- och segelbåtar, SMS-keps

 600 kr

 

80 kr

* Övrig familjemedlem med samma adress som huvudmedlem.

 

Hyra av sjöstugan (dygnsvis) 

Medlem 300 kr, förening med medlem i SMS 600 kr, företag med medlem i SMS 900 kr OBS! Vid dessa tillfällen skall medlem i SMS vara närvarande.                                         Förening (ej medlem i SMS) 900 kr, företag (ej medlem i SMS) 1.200 kr.

Prisuppgifterna är inkl. moms el- och vattenförbrukning. Avgift ska alltid betalas i förskott.

Kontakta Marcel Braeken ”driftschef@smsbk.se” för information och bokningar.

Kommentera