Arkeologiska undersökningar på klubbområdet

Med start onsdag morgon den 27/9 kan det komma att göras arkeologiska undersökningar på vårt klubbområde, som en del av arbetet med detaljplanen. Man kommer att schakta på olika ställen, och sedan återställa. Styrelsen är införstådd med detta. Arbetena kommer inte att påverka torrsättningen.