Höstterminen är igång!

Hoppas alla haft en fin sommar! I år kan vi i alla fall inte klaga på sol och värme, denna rekordsommar. Och den som uppskattar att vara på sjön har kunnat vara där i princip tre månader utan en droppe regn! Lite beroende på var förstås…

Men nu är hösten här igen, och därmed har arbetet på klubben dragit igång. Arbetskvällarna rullar sedan några veckor och mycket fantastiskt arbete görs! Stort tack till alla ideella krafter som bidrar – det är precis vad föreningsliv handlar om – att bidra och dela ett intresse!

Även styrelsen har dragit igång höstsejouren med ett första möte i slutet av augusti. Nu fortsätter arbetet med ett möte i månaden (om inget oförutsett händer) fram till stämman i december.

Våra reviderade och uppdaterade föreskrifter för hamn och varv är nu äntligen publicerade. Du hittar dokumentet här på hemsidan, under fliken ”Medlemsinformation”. Läs! För detta är mycket viktigt att alla medlemmar känner till! Föreskrifterna anger hur vi arbetar och förhåller oss i vår klubb. Vi förutsätter att man som medlem delar andemeningen i dessa föreskrifter, samt är villig att efterleva dem.
Det kommer även att så småningom finnas en begränsad upplaga kopierad/tyckt att hämta i klubbhuset för den som föredrar att läsa på papper!

Oavsett vilket gränssnitt du väljer – läs den!

Föreskrifterna anger bland annat vad som gäller för den som önskar torr-/sjösätta i egen regi. Detta får endast göras i undantagsfall! Klubben erbjuder torr- och sjösättning på i god tid fastlagda datum. Detta är normalrutinen. Egen torr-/sjösättning får endast göras efter anmälan/ansökan till styrelsen som beslutar i varje enskilt fall. Ett oeftergivligt krav vid egen torr-/sjösättning är att giltigt försäkringsbevis presenteras styrelsen i god tid innan aktuell manöver. Detta för att styrelsen ska kunna säkerställa ansvarsfrågor i händelse av incident!

Som ett led i klubbens miljöarbete är det beslutat att vi ska mäta upp eventuella gifthalter på samtliga båtar inom klubben. Denna mätning är beslutad att genomföras lördag den 20 oktober! Mätresultaten ska sedan ligga till grund för eventuella fortsatta åtgärder. Men i nuläget handlar det alltså endast om att mäta samt att rapportera resultatet till Järfälla kommuns miljöförvaltning.
Båtar som torrsatts på klubbens område kommer således att mätas den 20 oktober. För båt som torrsätts på annan plats, alternativt fortfarande ligger i sjön detta datum, kommer det att krävas särskilt intyg över gjord mätning med resultat, som ovillkorligen ska presenteras för styrelsen i god tid före nästa båtsäsong (2019). Båt som inte kan uppvisa gjord mätning av bottenfärg på ett tillfredsställande sätt, kommer inte att accepteras vid kaj från och med 2019!

Det börjar också röra på sig så smått vad gäller Järfälla kommuns detaljplanering för Stäketfläcken. Vi lovar att återkomma så snart det finns något nytt och mer konkret att presentera.

Med hopp om en fin höst – än finns det många dagar att vara ute på sjön!
/Styrelsen

Några viktiga datum att hålla koll på är:

Måndag 17 september, utplacering av vaggor m m samt städning av varvsplan, start kl. 18.00.

Måndag 24 september, sista ordinarie arbetskväll med start kl. 18.00. Även styrelsemöte.

Lördag 6 oktober, ordinarie torrsättning.

Lördag 20 oktober, mätning av gifthalter i båtbottnar (bottenfärg).