Nya markundersökningar inför väg-/broprojektet

Under vecka 24 (8-14 juni) kommer Trafikverket, via deras konsult AFRY, att genomföra nya mark- och miljöundersökningar av delar av Stäketfläcken inför det kommande väg-/broprojektet. Arbetet beräknas ta fyra dagar.

Det kommer också att göras nya arkeologiska undersökningar efter det att markundersökningarna avslutats.

Trolig byggstart för väg-/broprojektet är under 2021. Vägplanen har nu vunnit laga kraft, efter ett överklagandeärende. Under hösten 2020 beräknar Trafikverket gå ut med upphandling av entreprenör.