Uppdaterad information

Läs under Medlemsinformation -> Viktig Information. Uppdaterad inför sjösättningen.