Markarbeten på klubbområdet från den 12 mars

Med början måndag den 12 mars kommer ÅF att, på uppdrag av Trafikverket, påbörja arbeten med nya mätningar och markundersökningar inför det kommande projektet med ny väg och vägbro över Stäketsundet.