Ny rutin för tillfälliga gästplatser vid SMS

I år har vi infört en ny rutin för tillfälliga gästplatser inom SMS. Ett antal platser längs södra kajen, platserna 13-36, har fått grön/röda skyltar monterade mitt för förtöjningsplatserna, vända ut mot vattnet.

Systemet bygger på att om grön sida vänds ut mot vattnet är platsen tillgänglig för gästande båt. Om röd sida är vänd ut mot vattnet är platsen inte tillgänglig. Det är självklart enbart platsinnehavaren själv som hanterar ”sin” skylt, och alltså avgör om platsen är tillgänglig eller inte!

Ungefär mitt på södra kajen finns en ny större skylt som informerar allmänhet och gäster om båtklubben och om gästplatsverksamheten. Här framgår respektive båtplats storlek, betalningsrutiner, prisuppgifter m m.

Här finns också en plåtlåda, typ ”brevlåda”. I den finns tejp och penna. Med hjälp av dessa kan du som medlem skriva upp hur länge båtplatsen är tillgänglig, exempelvis om man avser vara borta över en helg eller en vecka. Sätt tejpen på den gröna sidan av skylten, så kan gästande båtbesättning se hur länge platsen är tillgänglig.

Skulle du komma hem tidigare, och platsen vara upptagen – försök att lösa det på ett resonerande sätt! Du kanske tillfälligt kan lägga din båt vid annan plats, vid Sjöstugan, någon av mastkranarna etc. tills den gästande båten kan flytta på sig. Undvik konflikt om möjligt!

Systemet är alltså i princip obemannat. Vi testar detta i år och kommer att utvärdera hur det har funkat, efter säsongen. Har du idéer, förslag på förbättringar etc. är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

OBS att Erik Hammar, Stäkets Skeppshandel, har inte längre något att göra med hur tillfälliga gästplatser fördelas!

/Styrelsen för SMS