Provborrningar m m på klubbområdet

Under vecka 10, preliminärt måndag den 7 mars, kommer Järfälla kommun att borra nya hål för vattenprovtagning kring gamla macken. Arbetet kommer att utföras med en borrbandvagn och medföra buller under max två dagar från start. Vecka 11 kommer personal vara på plats för att ta olika grundvattenprover, då kommer det att röra sig en del människor på området. När proverna är analyserade kommer kommunen gå vidare med plan för att ta bort cisternerna tillsammans med Miljö och Hälsa. Innan dom vet hur föroreningarna sträcker sig kan dom inte veta hur eller när det ska utföras utan detta är första steget. Vi återkommer med ny information så snart vi vet mer. /Styrelsen