Kalendarium 2019

Mån 3/4       Sista betaldatum för medlemsavgift och andra debiterade avgifter.

 Lör 6/4         Sista dag för angivande av egen sjösättning på anslag vid mastskjul.

 Lör 13/4       Turordning vid sjösättning anslås vid mastskjul.

 Lör 27/4       Sjösättning grupp 1 med start kl. 07.45.

Kranavgiften ska betalas kontant till hamngruppen mellan kl. 07.30 och 08.30 sjösättningsdagen.   Giltigt försäkringsbrev ska visas för hamngruppen senast på sjösättningsdagen.   Om så ej sker kommer båten att lämnas på land.

Sjösättning grupp 2 med start kl. 11.00.

Kranavgiften ska betalas kontant till hamngruppen mellan kl. 10.30 och 11.30 sjösättningsdagen.   Efter avslutad sjösättning den 27/4 ordnas ett sedvanligt medlemsmöte. I samband med mötet bjuder SMS på enklare förtäring.

Mån 29/4     Bryggvärds-verksamheten påbörjas.

Vad som planeras att göras vid vårens arbetskvällar anslås på anslagstavlor och på www.smsbk.se samt via den digitala kanalen Coboats.

                                         

Mån 6/5       Flyttning av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00 därefter är det arbetskväll med start ca. kl. 19.00

Mån 13/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 20/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 27/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 3/6       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 10/6     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 17 – torsd 20/6 planeras ett sjösportläger i likhet med tidigare år.

Juni – augusti                                  Trevlig sommar!

Vad som planeras att göras vid höstens arbetskvällar anslås på anslagstavlor och på www.smsbk.se  samt via den digitala kanalen Coboats.

Mån 12/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00                                                                    Mån 19/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 26/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 2/9       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 9/9       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 16/9     Utplacering av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00.

Mån 23/9       Sista ordinarie arbetskvällen, bland annat innomhustädning. Fika serveras.Start kl. 18.00

Lör   5/10     Torrsättning med start kl. 07.45. Lista över båtar anslås på anslagstavla.

Ons den 4 december hålls föreningsstämma (årsmöte). Kallelse utskickas separat.

Lämna ett svar