Gästplatser

SMS gästplatser

Stäkets Motorbåtssällskap upplåter ett antal privata båtplatser som tillfälliga gästplatser för besökande båtar.

Möjliga gästplatser är markerade med grön/röd skylt vid kajkanten (avser ”södra kajen”). Vid grön skylt är plats tillgänglig. 

OBS! För andra än enskilda personer ska särskild överenskommelse om betalning träffas med styrelsen.

El, restaurang samt toalettömning med vakuumsug finns!