Besöksplatser

SMS besökande båtar

Stäkets Motorbåtssällskap upplåter ett antal privata båtplatser som tillfälliga besöksplatser.
Besökande båtar kontaktar hamnkapten (se styrelse) i god tid för att erhålla möjlighet och anvisning för att lägga till.

OBS! För andra än enskilda personer ska särskild överenskommelse träffas med styrelsen.

Toatömning (manuell) finns vid stora(norra) mastkranen.