Förtöjning

Förtöjning inom Stäkets Motorbåtssällskap

Alla båtar inom klubben skall ha godkända förtöjningar!

Alla båtar skall vara förtöjda enligt båtklubbens normer, och hur detta skall vara utfört med de vanligaste ingredienserna kan du se nedan.

Inspektion av förtöjningarna sker löpande under säsongen!

Bilden under visas klassisk förtöjning med stålfjäder och kättingsäkring

 ft1

 ft2

Fjädern till vänster med utanpåliggande kedja och till höger med invändigt placerad kedja.

Klassisk fjäderförtöjning

Den vanligaste förtöjningen, som oftast plockas ihop av lösdelar för att sättas samman av båtägaren. Fjädrarna finns i ett antal storlekar, beroende på båtstorleken. Den obligatoriska låskättningen som är en säkerhetsdetalj om fjädern brister, skall vara något längre än fjäderns totala utdragna längd.

Man kan lägga kättingen utanpå, som på bilden, eller inuti fjädern, helt efter eget tycke och smak.

Alla ”öglor” på förtöjningsgodset (repen) skall alltid vara försedda med kaus, och ögat skall vara splitsat med minst 5 instick.

Dessutom skall alla schacklar låsas med låstråd, så att bulten ej kan gänga ur sig (se nedan).

 ft3 ft4

”Färdiga förtöjningar” (Fabrikat: Polyropes m.fl.)

Färdiga satser i båttillbehörshandeln. Ett monterat textilband ersätter kättingen i modellen med fjäder.

Nu finns även en komplett sats med gummidämpare i stället för fjäder. Gummidämpare har något kortare fjädringsväg än stålfjädern, men har den fördelen att den är tyst (gnisselfri), samt säkras av linan, vilket ger stor hållfasthet mot brott. Gummidämpare är ”snälla mot båten” samt ger en obruten lina mellan bryggfäste och båtknap.

Denna modell är klar att schackla fast i bryggan!

ft5

Glöm aldrig låstråden!

Som bilden bredvid visar är det också viktigt att ALLTID säkra schackelns gängade sprint med låstråd, så att den inte kan gänga upp sig.

Använd bultens hål för låstrådssäkringen.

Stick igenom låstråden, vira den runt schackeln och naja (vira) ihop ändarna. Utan låstråd kan bulten lossa oavsett hur hårt du än tycker den verkar sitta!