Vattenskyddsområde

Östra Mälarens vattenskyddsområdeÖstra Mälaren har blivit nyligen blivit vattenskyddsområde för att skydda vårt dricksvatten. Vår hamn ligger inom vattenskyddsområdet. Vad det innebär kan du läsa på Länsstyrelsens hemsida.

I föreskrifterna finns angivet risk för tillförsel/spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten. Det är således absolut förbjudet att släppa ut miljöfarliga ämnen exempelvis diesel/bensin, glykol, smörjolja i hamnområdet eller i vattnet. Om det står oljehaltigt vatten i ditt kölsvin pumpa aldrig ut det i Mälarens vatten.

Om du har glykol i kylsystemet, kör motorn på land innan sjösättningen och samla upp den glykolhaltiga vätskan som sedan lämnas i miljöstationen.

Anmälan om olyckshändelse:

Olyckshändelse, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet.

Anmäl görs till: (se SMS Larmrutiner för mer detaljerad information)

Kontaktlista

 • Nöd 112                                                                                             Dygnet runt
 • Räddningstjänsten Attunda
  Växel             594 696 00                                                                Dygnet runt
 • Polisen
  Ej akuta ärenden 114 14                                                             Dygnet runt
  Polisen stationsbefäl Norrort 010-563 05 05 (06)            Dygnet runt
 • Kustbevakningen
  Ledningscentralen  789 79 94                                                  Dygnet runt
 • Järfälla kommun
  Kundtjänst/växel 580 285 00                                                   Kontorstid
  (Alla avdelningar)
 • Görvälnverket 505 285 01                                                         Dygnet runt
 • SMS Funktionär

Norrvatten