Miljöinformation 2021

Miljöinformation inför sjösättningen

Våren står för dörren och båtrustningen är snart igång för många av oss inför kommande sjösättning.
SMS har antagit en handlingsplan för sanering av båtbottnar som innehåller konstaterade giftiga substanser (färg). Handlingsplanen avrapporteras till Järfälla kommun. Det är enskild medlems eget ansvar att åtfölja handlingsplanen, genom att sanera egen båtbotten i enlighet med planen och tidigare genomförda xrf-mätningar.
Frånsteg från detta innebär att medlem inte kommer att erbjudas båtplats (såväl i vattnet som på land) framledes.

Tänk på vid sanering av båtbotten att:

– All skrapning, slipning och blästring måste ske på sådant sätt att inga utsläpp sker i mark, luft eller vatten. Du som båtägare är ansvarig för att alla färgrester omhändertas och hanteras som farligt avfall, ifall du inte är helt säker på att färgresterna är totalt biocidfria.

– Från 2022 gäller att ingen sanering av båtar med tenn över gränsvärdet får göras på SMS område.

– Det råder självklart totalt förbud mot ny påmålning av färg som innehåller någon nivå av biocider (koppar, zink, tenn, etc)

– Samtliga båtar vid kaj eller varv måste inför båtsäsongen kunna uppvisa mätresultat från XRF-mätning vad gäller halten av eventuella biocider i båtbottenfärgerna.

Att följa gällande miljölagstiftning och klubbens miljöföreskrifter hoppas vi alla ser som självklart för att värna vår gemensamma miljö. Det är också en förutsättning för att få ha sin båt vid kaj eller varv hos Stäkets Motorbåtssällskap.


Bästa hälsningar
Styrelsen SMS