Kalendarium 2020

Mån 31/3       Sista betaldatum för medlemsavgift och andra debiterade avgifter.

 Lör 4/4         Sista dag för angivande av egen sjösättning på anslag vid mastskjul.

 Tis 14/4       Turordning vid sjösättning anslås vid mastskjul.

 Lör 25/4       Sjösättning grupp 1 med start kl. 07.45.

Kranavgiften ska betalas kontant till hamngruppen mellan kl. 07.30 och 08.30 sjösättningsdagen.   

Sjösättning grupp 2 med start kl. 10.30.

Kranavgiften ska betalas kontant till hamngruppen mellan kl. 10.30 och 11.30 sjösättningsdagen.  

Giltigt försäkringsbrev ska visas för hamngruppen senast på sjösättningsdagen.   Om så ej sker kommer båten att lämnas på land.

Efter avslutad sjösättning den 25/4 ordnas ett sedvanligt medlemsmöte. I samband med mötet bjuder SMS på enklare förtäring.

Mån 27/4     Bryggvärds-verksamheten påbörjas.

Lista anslås i klubbhuset.
Vad som planeras att göras vid vårens och höstens arbetskvällar anslås på anslagstavlor och på www.smsbk.se samt via den digitala kanalen Coboats.
En sill-lunch under våren och en glöggkväll i december föreslås anordnas, meddelas via Coboats.

                                         

Mån 4/5       Flyttning av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00 därefter är det arbetskväll med start ca. kl. 19.00

Mån 11/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 18/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 25/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 1/6       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 8/6     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 15 – Tor 18/6 planeras ett sjösportläger i likhet med tidigare år. Sjöstugan är då bokad.

Juni – augusti                   Jubileumsfest 90 år! Tidpunkt meddelas senare. Trevlig sommar!

Mån 10/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00 

Mån 17/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 24/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 31/8       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 7/9       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 14/9     Utplacering av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00.

Mån 21/9       Arbetskväll. Start kl. 18.00 Bland annat inomhusstädning. Fika serveras.

Lör   3/10     Torrsättning med start kl. 07.45. Lista över båtar anslås på anslagstavla.

Ons den 9 december hålls föreningsstämma (årsmöte). Kallelse utskickas separat.