Kalendarium för säsongen 2024

Tor 4/3          Klubbvärdsverksamheten påbörjas. (tidigare bryggvärd) OBS att perioden utsträcks till före och efter sjösättning också! Schemat anslås och skickas ut senare.

Sön 31/3        Sista betaldatum för medlemsavgift och andra debiterade avgifter.

Sön 7/4         Sista dag för angivande av egen sjösättning på anslag vid mastskjul.

Sön 14/4       Turordning vid sjösättning anslås vid mastskjul.

Fre 19/4         Sista dag för inbetalning av kranavgift till SMS bankgiro 863-8603 eller via

                        Swish nr.1233805066 med belopp av 600:-. Ange namn och medlemsnummer

 Lör 27/4        Sjösättning grupp 1 med start kl. 07.45.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 07.15 och 08.30 sjösättningsdagen.

                        Sjösättning grupp 2 med start kl. 10.30.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 10 och 11 sjösättningsdagen.

                       Giltigt försäkringsbrev ska visas för hamngruppen senast på sjösättningsdagen.

                        Om så ej sker kommer båten att lämnas på land.        

Efter avslutad sjösättning ordnas ett sedvanligt medlemsmöte med korvgrillning och dryck.

Vad som planeras att göras vid vårens och höstens arbetskvällar anslås i klubbhuset samt finns i Coboats appens kalender.

Mån 6/5         Flyttning av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00 därefter är

                        det arbetskväll med start ca. kl. 19.00

Mån 13/5       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 20/5       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 27/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån  3/6        Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 10/6       Arbetskväll. Start kl. 18.00 Fika serveras

V25 17-20/6  Sjösportläger  Dagligen kl 8-16:30

Fre 21/6         Midsommar i sjöstugan. Sjöstugan öppen för medlemmar.

Trevlig båtsommar!

Mån 5/8         Arbetskväll. Start kl. 18.00                                                                                          Mån 12/8    Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 19/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 26/8       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 2/9         Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 9/9         Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 16/9       Utplacering av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00.

Mån 23/9       Arbetskväll, Start kl. 18.00 bland annat inomhusstädning. Fika serveras.

Lör   5/10       Torrsättning med start kl. 07.45. Lista anslås på anslagstavla.                     Ons den 4 december hålls föreningsstämma (årsmöte). Kallelse utskickas separat.