Kalendarium 2022

Tor 31/3      Sista betaldatum för medlemsavgift och andra debiterade avgifter.

 Lör 2/4         Sista dag för angivande av egen sjösättning på anslag vid mastskjul.

 Ons 13/4       Turordning vid sjösättning anslås vid mastskjul.

 Fre 15/4       Sista dag för inbetalning av kranavgift till SMS bankgiro 863-8603 eller via Swish nr.1233805066 med belopp av 500:-. Ange namn och medlemsnummer

Lör 23/4      Sjösättning grupp 1 med start kl. 07.45.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 07.15 och 08.30 sjösättningsdagen.

Sjösättning grupp 2 med start kl. 10.30.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 10 och 11 sjösättningsdagen. Giltigt försäkringsbrev ska visas för hamngruppen senast på sjösättningsdagen. Om så ej sker kommer båten att lämnas på land. Efter avslutad sjösättning den 23/4 ordnas ett sedvanligt medlemsmöte förutsatt att corona-läget tillåter det.              

Mån 25/4     Bryggvärdsverksamheten påbörjas.      

Vad som planeras att göras vid vårens och höstens arbetskvällar anslås i klubbhuset samt finns i Coboats appens kalender.

Mån 2/5       Flyttning av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00 därefter är det arbetskväll med start ca. kl. 19.00

Mån 9/5       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 16/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 23/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 30/5     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 6/6       Arbetskväll. Start kl. 18.00 Fika serveras

 

Mån 13 – fre 17/6 planeras ett sjösportläger i likhet med tidigare år. Sjöstugan är då bokad.

Trevlig sommar!

Mån 8/8       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 15/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 22/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 29/8     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 5/9       Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 12/9     Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 19/9     Utplacering av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00.

Mån 26/9       Arbetskväll, Start kl. 18.00 bland annat inomhusstädning. Fika serveras.

Lör   1/10     Torrsättning med start kl. 07.45. Lista över båtar anslås på anslagstavla.                      

                                                                                                                                  

Ons den 7december hålls föreningsstämma (årsmöte). Kallelse utskickas separat.