Kalendarium 2023

                              Kalendarium för säsongen 2023

Fre 31/3       Sista betaldatum för medlemsavgift och andra debiterade avgifter.

Lör 8/4         Sista dag för angivande av egen sjösättning på anslag vid mastskjul.

Ons 12/4       Turordning vid sjösättning anslås vid mastskjul.

Fre 14/4       Sista dag för inbetalning av kranavgift till SMS bankgiro 863-8603 eller via

                    Swish nr.1233805066 med belopp av 600:-. Ange namn och medlemsnummer

 Lör 29/4      Sjösättning grupp 1 med start kl. 07.45.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 07.15 och 08.30 sjösättningsdagen.

                    Sjösättning grupp 2 med start kl. 10.30.

Kranavgiften ska redovisas för hamngruppen mellan kl. 10 och 11 sjösättningsdagen.

                     Giltigt försäkringsbrev ska visas för hamngruppen senast på sjösättningsdagen.

                    Om så ej sker kommer båten att lämnas på land.

Efter avslutad sjösättning den 29/4 ordnas ett sedvanligt medlemsmöte förutsatt

 att corona-läget tillåter det.        

Tis 2/5     Bryggvärdsverksamheten påbörjas.

Vad som planeras att göras vid vårens och höstens arbetskvällar anslås i klubbhuset samt finns i Coboats appens kalender.

Mån 8/5        Flyttning av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00 därefter är

                    det arbetskväll med start ca. kl. 19.00

Mån 15/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 22/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 29/5      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 5/6        Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 12/6      Arbetskväll. Start kl. 18.00 Fika serveras

V25 19-22/6  Sjösportläger. Dagligen 8-16.30

Trevlig båtsommar!

Mån 7/8        Arbetskväll. Start kl. 18.00                                                                            

 Mån 14/8         Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 21/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 28/8      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 4/9        Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 11/9      Arbetskväll. Start kl. 18.00

Mån 18/9      Utplacering av vaggor och städning av varvsplan med start kl. 18.00.

Mån 26/9      Arbetskväll, Start kl. 18.00 bland annat inomhusstädning. Fika serveras.

Lör   30/9      Torrsättning med start kl. 07.45. Lista över båtar anslås på anslagstavla.          

Ons den 6 december hålls föreningsstämma (årsmöte). Kallelse utskickas separat.