Bryggvärdsinstruktion

Bryggvärdsinstruktion 2017

Här kommer lite information om vad man kan göra under sin bryggvärdsvecka i båtklubben. Det handlar om att hålla ordning och reda på området, se till att det är trevligt och trivsamt för medlemmar och besökande till båtklubben.

Rekommenderat är att bryggvärdarna besöker båtklubben minst tre gånger under veckan, valfria dagar.

Kan man inte anslagen vecka måste man själv byta med någon. 

Tag gärna kontakt med varandra veckan före så att ni är väl förberedda.

 

Checklista för bryggvärdar:

  • Städa toaletten vid klubbhuset.
  • Titta till våra bryggor och båtar.
  • Plocka skräp på området.
  • Ställa ut soptunnan för tömning.
  • Hämta ner soptunnan efter tömning.
  • Hålla ordning i rabatter och buskar.
  • Klippa gräs vid behov.
  • Översyn av sjöstugan inkl. bastun.
  • Översyn av klubbstugan inkl. verkstaden.

 

Vid brister som rör båtar kontakta hamnkapten, hamnkapten@smsbk.se.

Vid brister som rör området kontakta driftschef, driftschef@smsbk.se.

 

Samordnare av bryggvärdar, ledamot@smsbk.se.