Viktig information, 2024

1. Kontrollera noga att alla uppgifter som finns på avin avseende personuppgifter stämmer. Om något ska ändras, meddela klubbens sekreterare John Eriksson, via e-post: sekreterare@smsbk.se

2. Viktig information till medlemmarna publiceras på klubbens hemsida: www.smsbk.se samt via kommunikationstjänsten Coboats. För att få tillgång till den klubbunika informationen på hemsidan ska medlem logga in på hemsidan. Behörighet för detta skaffas genom en registrering på hemsidan i rutan för Logga in. Kallelser och annan information skickas i största utsträckning via e-post till av medlem angiven adress. Coboats finns som app för mobiltelefon och surfplatta samt tillgänglighet via dator. Kontakta driftschef Patrik Brynielsson för hjälp med att komma igång: driftschef@smsbk.se

3. Årets sjösättning planeras att ske lördagen den 27/4.

Annan tid för sjösättning (och torrsättning) kan i undantagsfall medges av styrelsen. Dock måste sådan föregås av anmälan – med angivande av önskat datum och klockslag – till styrelsen, samt erhålla godkännande av styrelsen. Tid för egen sjösättning ska, efter godkännande av styrelsen, anges av medlem på lista som kommer att sättas upp på klubbens anslagstavla.

4. Betalning av sjösättningsavgift ska göras till SMS senast fredagen 19/4 via bankgiro:863-8603, eller via Swish:1233805066 med belopp 600:- och ange namn och medlemsnummer.

5. Inför sjösättningen ska varje medlem dessutom visa upp giltigt försäkringsbevis för hamn-gruppen. Om inte sjösätts inte båten. OBS. Gäller även vid eventuell egen sjösättning.

6. För att underlätta inför höstens upptagning ska varje båt vara försedd med dekaler där slingen ska placeras vid lyftet.

7. Märk också ut hur båten bäst placeras i bockarna/vaggan. Gärna med markering på båten. Märk upp på pallningen hur långt båten sticker ut för om respektive akter om pallningen. Passa på nu när båten ligger på land. Ta gärna ett foto som minnesbild.

8. Intresset för båtplats är mycket stort. Den som står i kö och önskar kajplats sommaren 2024 ska meddela detta senast 2024-03-20 till hamnkapten Nils Lööf via e-post: hamnkapten@smsbk.se, och då även meddela båttyp.

9. Funktionen med Klubbvärd gäller även för kommande sommar 2024. Uppdelningen sker med grupper baserade på kajplats. Mer information kommer på hemsidan, i Coboats appen kalender och på anslag i klubbstugans hall.

10. OBS! Innan sjösättning skall samtliga båtägare ombesörjt att mätning av gifthalter på båtbotten är utförd samt när det är påkallat sanering är genomförd och resultat redovisat styrelsen. Observera att detta är ett krav från Järfälla kommun och att mätning är en förutsättning för att kunna erbjuda kaj- eller varvsplats under 2024.

Vi vill också påminna om gällande miljöföreskrifter och hanteringen av oljor och glykolprodukter. S.k miljöglykol rekommenderas. Använd glykol samlas upp i slutna kärl (viktigt!) och tas med till ÅVC. Inför vår-rustning och sjösättning gäller som tidigare att respektive båtägare själv har fullt ansvar att endast använda godkända bottenfärger samt att hantera sitt miljöfarliga avfall på rätt sätt. Om detta inte efterföljs kan SMS tvingas vidta åtgärder.