Bryggvärdslista 2024

Lista finns uppsatt i klubbhuset.

Där skall man pricka av närvaro.

Listan utvärderas av styrelsen efter säsongen.