Utträdesanmälan

Medlem som beslutat utträda ur SMS ska senast vid årsskiftet skriftligen anmäla detta till SMS styrelse.

Medlem som begärt utträde efter avisering av avgifter men före sjösättning är skyldig att betala uppläggningsavgiften och särskild avgift om sådan har brukats. Övriga avgifter återbetalas av SMS.

I samband med utträde ska samtliga förpliktelser till SMS vara reglerade.

Vänligen skriv ut utträdesanmälan blanketten nedan.

Ifylld ansökan postas till:

Stäkets Motorbåtssällskap

Box 2150

176 02 Järfälla

Utträdesanmälan_SMS_2009-11-16