Sjöstuga

SMS sjöstuga kan medlemmar hyra för 300 kronor per tillfälle.

SMS sjöstuga kan också hyras ut till föreningar och företag. I dessa fall efter godkännande av SMS styrelse.

För samtliga hyresavgifter, se under fliken ”Medlemsinformation” här ovan!

Kontakta gärna: driftschef@smsbk.se