Styrelse 2024

Ordförande
Åsa Söderbergh
Tel: 070-586 77 09
E-mail: ordforande@smsbk.se
Kassör
Gunnar Rydwik
Tel: 073-551 60 25
E-mail: kassor@smsbk.se
Sekreterare
John Eriksson
Tel: 0734-29 47 81
E-mail: sekreterare@smsbk.se
Hamnkapten
Nils Lööf
Tel: 073-678 94 62
E-mail: hamnkapten@smsbk.se
Miljöombud
Stefan Andersson
Tel: 072-146 14 63
E-mail: miljoombud@smsbk.se
Driftschef
Patrik Brynielsson
Tel: 070-241 65 41
E-mail: driftschef@smsbk.se
Ledamot (IT-Samordnare)
Anton Gustafsson
Tel: 070-364 34 34
E-mail: ledamot@smsbk.se, itombud@smsbk.se
Revisor
Jessica Enqvist
Tel: 076-797 25 20
E-mail: revisor@smsbk.se
Revisor Suppl
Björn Stålhuvud
Tel: 070-729 2757
Valberedning
Johan Hård
Tel: 070-577 76 55
E-mail:
Valberedning
Valberedning

Övriga funktionärer

Tillsynsman/Materialför Tel:
E-mail:
Telefon till Klubben: Kontakta respektive enligt ovan