Styrelse 2023

Ordförande
Åsa Söderbergh
    Tel: 070-586 77 09
E-mail: ordforande@smsbk.se
       
Kassör
Gunnar Rydwik
    Tel: 073-551 60 25
E-mail: kassor@smsbk.se
       
Sekreterare
John Eriksson
    Tel: 0734-29 47 81
E-mail: sekreterare@smsbk.se
       
Hamnkapten
Nils Lööf
    Tel: 073-678 94 62
E-mail: hamnkapten@smsbk.se
       
Miljöombud
Stefan Andersson
    Tel: 072-146 14 63
E-mail: miljoombud@smsbk.se
       
Driftschef
Patrik Brynielsson
    Tel: 070-241 65 41
E-mail: driftschef@smsbk.se
       
Ledamot (IT-Samordnare)
Anton Gustafsson
    Tel: 070-364 34 34
E-mail: ledamot@smsbk.se, itombud@smsbk.se
       
       
       
       
       
       
       
Revisor
Hans Sternås
    Tel: 070-589 3875
E-mail: revisor@smsbk.se
       
Revisor Suppl
Björn Stålhuvud
    Tel: 070-729 2757
       
Valberedning
Johan Hård
    Tel: 070-577 76 55
E-mail:
       
Valberedning      
       
Valberedning

     
       

Övriga funktionärer

       
Tillsynsman/Materialför     Tel:
E-mail:
       
Telefon till Klubben:     Kontakta respektive enligt ovan