Avgifter

     Personliga Avgifter 2023 för Sällskapets medlemmar
 Inträdesavgift huvudmedlem    700 kr, ungdom 0 kr
 Årsavgift huvudmedlem    500 kr, ungdom 150 kr
 Inträdesavgift övrig familjemedlem*    300 kr
 Årsavgift övrig familjemedlem*    300 kr
 Påminnelseavgift    100 kr
 Arbetsplikt, ej ungdom    1000 kr
(ungdom 10 – 20 år)    
     Avgifter för kaj och varv
 Kajplats (inkl. stolpe /y-bom): fast avgift +
(båtbredd i meter) x
   600 kr
300 kr
     
 Varvsplats: fast avgift +
(båtbredd x båtlängd) x
   600 kr
50 kr
 Trailerplats: sommar    1000 kr
 Trailer vinter, (Båtbredd x längd i m) x    50 kr
 Segeljolle, Kanot eller liknande    1000 kr/år
(ovanstående kan endast tecknas av fullbetalande huvudmedlem)    
     
     Övriga avgifter
 Deposition för nyckel till varvsgrind 

Standert motor- och segelbåtar, SMS-keps

   1000 kr 

100 kr

Gästhamn 1/4-31/10 inkl. el   150 kr/dygn

* Övrig familjemedlem med samma adress som huvudmedlem.

Hyra av sjöstugan (dygnsvis) 

Medlem 400 kr, förening med medlem i SMS 800 kr, företag med medlem i SMS 1000 kr OBS! Vid dessa tillfällen skall medlem i SMS vara närvarande.                                         Förening (ej medlem i SMS) 900 kr, företag (ej medlem i SMS) 1.200 kr.

Prisuppgifterna är inkl. moms el- och vattenförbrukning. Avgift ska alltid betalas i förskott.

Kontakta Marcel Braeken ”driftschef@smsbk.se” för information och bokningar.