Avgifter

 Personliga Avgifter 2020 för Sällskapets medlemmar
 Inträdesavgift huvudmedlem  700 kr, ungdom 0 kr
 Årsavgift huvudmedlem  250 kr, ungdom 125 kr
 Inträdesavgift övrig familjemedlem*  300 kr
 Årsavgift övrig familjemedlem*  100 kr
 Påminnelseavgift  100 kr
 Arbetsplikt, ej ungdom  500 kr
(ungdom 10 – 20 år)
 Avgifter för kaj och varv
 Kajplats (inkl. stolpe /y-bom): fast avgift +
(båtbredd i meter) x
 450 kr
200 kr
 Varvsplats: fast avgift +
(båtbredd x båtlängd) x
 400 kr
30 kr
 Trailerplats: sommar  650 kr
 Trailer vinter, (Båtbredd x längd i m) x  30 kr
 Segeljolle, Kanot eller liknande  500 kr/år
(ovanstående kan endast tecknas av fullbetalande huvudmedlem)
 Övriga avgifter
 Deposition för nyckel till varvsgrind

Standert motor- och segelbåtar, SMS-keps

 600 kr

80 kr

Gästhamn 1/4-31/10 inkl. el 100 kr/dygn

* Övrig familjemedlem med samma adress som huvudmedlem.

Hyra av sjöstugan (dygnsvis) 

Medlem 300 kr, förening med medlem i SMS 600 kr, företag med medlem i SMS 900 kr OBS! Vid dessa tillfällen skall medlem i SMS vara närvarande.                                         Förening (ej medlem i SMS) 900 kr, företag (ej medlem i SMS) 1.200 kr.

Prisuppgifterna är inkl. moms el- och vattenförbrukning. Avgift ska alltid betalas i förskott.

Kontakta Marcel Braeken ”driftschef@smsbk.se” för information och bokningar.