SJÖSPORTLÄGER

SMS vill som tidigare genomföra ett sjösportläger, dagtid under
vecka 25, 17-20/6 2024. 4 dagar.
Vi efterlyser som alltid ledare, skeppare och båtar! Kan du ställa upp en eftermiddag
och segla med din båt?
Deltagande ungdomar är 10 – 16 år och man blir ungdomsmedlem i SMS på köpet.
Man skall kunna simma 200 meter.
Vi hoppas få ihop 6-12 deltagare. Avgiften blir preliminärt 1200kr och bekostar mat
och drivmedel. Ev navigationsböcker tillkommer. Man behöver även egen flytväst, ej
uppblåsbar. Det kommer att finnas ledare på klubben från kl 8-17 dessa dagar. Vi
börjar med en gemensam frukost. Lunch och eftermiddagsfika ingår också.
Vi erbjuder:
★ Navigation (vi läser till förarintyget på 3 år)
★ Sjömanskap
★ Praktisk båthantering med segling
★ Bad och skoj
Vi kommer i år att ge oss ut med roddbåtar med elmotor, segeljollar, segelbåtar och
motorbåt.
För att vi skall kunna ta beslut om genomförande behöver vi svaren senast 17 maj.
Slutlig anmälan kommer att behövas till 1 juni om vi får in tillräckligt med
intresseanmälningar.
OBS: det är VIKTIGT att anmäla intresse då slutlig inbjudan kommer att skickas
personligt till dessa!
Skicka in nedanstående uppgifter till sekreterare@smsbk.se
Deltagare: Namn, Ålder, Anhörig i klubben, Adress, Telefonnummer och
E-post.

Lägret var uppskattat av både deltagare och ledare. Flera av tidigare års
deltagare har tagit förarintyget.