Arbetskvällar

Allt arbete inom SMS sker på ideell, frivillig och oavlönad basis. För att nödvändiga arbetsuppgifter ska kunna utföras organiseras arbetet i båtklubben under ett antal arbetskvällar på för- och eftersäsongen.

En del större arbetsuppgifter organiseras också i särskilda projekt, där det kan krävas viss expertkunskap.

Arbetskvällarna är öppna för alla medlemmar och alla är välkomna att göra en insats – det kan handla om allt från att klippa gräs, till att bygga och konstruera olika lösningar, underhålla bryggor och kajer, måla hus och mycket annat.

Arbetskvällarna leds normalt av driftansvarig i båtklubben. Har du frågor eller funderingar kring arbetskvällarna, kontakta i första hand driftansvarig i styrelsen.

Schema för årets arbetskvällar hittar du under fliken ”Kalendarium” här ovan!