Miljöansvar

Miljöansvar

Både båtklubben och du som båtägare behöver ta miljöansvar för att inte förorena det som vi värderar högst – vår vattenmiljö. Ett sätt som du kan göra för att skydda miljön, är att följa de råd som Järfälla kommun och båtklubbarna tillsammans kommit överens om (informationsbladet nedan). Båtklubben tar sitt miljöansvar genom att skicka en miljörapport varje år till Järfälla kommun. Alla miljöombuden från klubbarna träffas en gång årligen hos kommunen för att diskutera utvecklingen inom båtmiljöfrågor.

Varje båtklubb måste enligt Sjöfartsverkets föreskrifter ha en avfallsplan med tillhörande karta som ska uppdateras var tredje år.

Vad säger lagen? Här kan du läsa ett FAKTABLAD om miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

De allmänna hänsynsreglerna