Uppdatera kontaktuppgifter

Ändra Kontaktuppgifter

SMS strävar efter att alltid ha rätt information i medlemsregistret, Du kan underlätta arbetet med att hålla registret updaterat genom att aktivt skicka in uppdaterade kontakt uppgifter till styrelsen.

Vänligen fyll i formuläret nedan för att skicka in dina kontakt uppgifter.

SMS – Styrelsen

Det här kontaktformuläret är bara tillgängligt för inloggade användare.