Bli medlem

Vill du bli medlem i Stäkets Motorbåtssällskap?

Detta gäller för dig som vill bli medlem i Stäkets Motorbåtssällskap.

Skriv ut ansökningsblankett direkt här på hemsidan, (Pdf-dokument nedan).

Vi ser gärna att ni bifogar en kort berättelse om dig, din familj, hur du kom i kontakt med Stäkets Motorbåtssällskap, varför du vill bli medlem och vad ni kan tillföra klubben.
Ansökan kommer att behandlas på nästkommande styrelsemöte och ni kommer att få brev med medlemsbevis och inbetalningskort på medlemsavgiften. Kontrollera att alla uppgifter är rätt. När du/ni fått medlemskap, skicka ett mail till ”hamnkapten@smsbk.se” för inplacering i kön med uppgift om medlemsnummer, båttyp och om kaj-, varvs- eller trailerplats är aktuellt.

Observera att:

  • Båtar över 6,5 ton accepteras inte på varvsplanen.
  • Medlem ansvarar för att båt, förtöjning och täckmaterial följer hamn- och varvsföreskrifter
  • Båtar ska vara skrovrena eller ha godkänd bottenfärg för Mälaren.

Skriv ut, fyll i och skicka in underskriven medlemsansökan nedan till oss eller lämna den direkt i klubbens brevlåda på klubbhuset.

Stäkets Motorbåtssällskap
Box 2150 176 02 Järfälla

Medlemsansökan SMS 2