Viktig information, 2019

Viktig information till alla medlemmar


1. Kontrollera noga att alla uppgifter som finns på avin avseende personuppgifter stämmer. Om något ska ändras, meddela klubbens sekreterare Nils Lööf, tel: 073-678 94 62 eller via e-post till:  sekreterare@smsbk.se

2. Viktig information till medlemmarna publiceras på klubbens hemsida: www.smsbk.se.
För att få tillgång till den klubbunika informationen ska medlem logga in på hemsidan. Behörighet för detta skaffas genom en registrering på hemsidan i rutan för
Logga in. Kallelser och annan information skickas i största utsträckning via e-post till av medlem angiven adress.

3. Årets sjösättning planeras att ske lördagen den 27/4.
Den som väljer annan sjösättning ska ange detta på den lista för sjösättning som kommer att sättas upp på klubbens anslagstavla.

4. Betalning av sjösättningsavgift ska göras kontant på sjösättningsdagen till
hamngruppen
.

5. Inför sjösättningen ska varje medlem dessutom visa upp giltigt försäkringsbevis för hamngruppen. Om inte kommer båten inte att sjösättas. Gäller även för egen sjösättning.

6. För att underlätta inför höstens upptagning ska varje båt vara försedd med dekaler där slingen ska placeras vid lyftet.

7. Märk också ut hur båten bäst placeras i bockarna/vaggan. Gärna med markering på båten. Märk upp på pallningen hur långt båten sticker ut för om respektive akter om pallningen. Passa på nu när båten ligger på land. Ta gärna ett foto som minnesbild.

8. Intresset för båtplats är mycket stort och vi ber därför er som står i kön att, om ni fortfarande önskar plats sommaren 2019, bekräfta detta till hamnkapten Robert Strand och då även meddela båttyp, via e-post: hamnkapten@smsbk.se

9. Funktionen med bryggvärd gäller även för kommande sommar 2019. Uppdelningen sker med grupper baserade på kajplats. Mer information kommer på hemsidan och på anslag i klubbstugan.

10. OBS! Innan sjösättning skall samtliga båtägare ombesörjt att mätning av gifthalter på båtbotten är genomförd och resultat redovisat Styrelsen, enligt tidigare information. Observera att detta är ett krav från kommunen och att mätning är en förutsättning för att kunna erbjuda kaj- eller varvsplats under 2019. 


Vi vill också påminna om gällande miljöföreskrifter och hanteringen av oljor och glykolprodukter. Inför vårrustning och sjösättning gäller som tidigare att respektive båtägare själv har fullt ansvar att endast använda godkända bottenfärger samt att hantera sitt miljöfarliga avfall på rätt sätt. Om detta inte efterföljs kan SMS tvingas vidta åtgärder.

Lämna ett svar