Viktig information

Viktig information till alla medlemmar

 

 1. Meddela adressändring snarast till klubbens sekreterare Hans Hedlund
  via e-post till: sekreterare@smsbk.se eller telefon 070-766 2946.

 

 1. Viktig information till medlemmarna publiceras på klubbens hemsida: www.smsbk.se. För att få tillgång till den klubbunika informationen ska medlem logga in på hemsidan. Behörighet för detta skaffas genom en registrering på hemsidan i rutan för Logga in. Kallelser och annan information skickas i största utsträckning via e-post till av medlem angiven adress.

 

 1. Årets sjösättning planeras att ske lördagen den 22/4.

Den som väljer annan sjösättning ska ange detta på den lista för sjösättning som kommer att sättas upp på klubbens anslagstavla.

 

 1. Betalning av sjösättningsavgift ska göras kontant på sjösättningsdagen till hamngruppen.

 

 1. Inför sjösättningen ska varje medlem dessutom visa upp giltigt försäkringsbevis för hamngruppen. Om inte kommer båten inte att sjösättas.

 

 1. För att underlätta inför höstens upptagning ska varje båt vara försedd med dekaler där slingen ska placeras vid lyftet.

 

 1. Återigen vill vi påpeka att alla måste märka ut var bockars/vaggors stödben bäst placeras under båten. Gärna med markering på båten. Märk också upp på pallningen hur långt båten sticker ut för om respektive akter om pallningen. Passa på nu när båten ligger på land. Ta gärna ett foto som minnesbild.

 

 1. Intresset för båtplats är mycket stort och vi ber därför er som står i kön att, om ni fortfarande önskar plats sommaren 2017, bekräfta detta till hamnkapten Robert Marklund och då även meddela båttyp, via e-post: hamnkapten@smsbk.se

Helst före 1 april så att kön kan börja bearbetas.

 

 1. Funktionen med bryggvärd gäller även för kommande sommar 2017. Uppdelningen sker med grupper baserade på kajplats. Mer information kommer på hemsidan och på anslag på klubbområdet i samband med sjösättningen den 22/4.

 

 1. Vi saknar födelsedata (ÅÅ-MM-DD) i medlemsregistret för några medlemmar vilket ska rapporteras till sekreterare@smsbk.se

 

 1. NYHET. I samband med sjösättningen den 22/4 kommer inventering av bottenfärger på medlemmars båtar att påbörjas. Det är bra om du redan nu börjar fundera på – och skriver ned – vilken/vilka typer av bottenfärg som kan finnas på båten!
Vi vill också påminna om gällande Miljöföreskrifter och hanteringen av oljor och glykolprodukter. Inför vårrustning och sjösättning gäller som tidigare att resp. båtägare själv har fullt ansvar att endast använda godkända bottenfärger samt att hantera sitt miljöfarliga avfall på rätt sätt. Om detta inte efterföljs kan SMS tvingas vidta åtgärder.

 

 

 

Lämna ett svar