Styrelse

Ordförande
Johan Hård af Segerstad
Tel: 070-577 76 55
E-mail: ordforande@smsbk.se
Kassör
Åsa Söderbergh
Tel: 070-586 77 09
E-mail: kassor@smsbk.se
Sekreterare
Nils Lööf
Tel: 073-678 94 62
E-mail: sekreterare@smsbk.se
Hamnkapten
Robert Strand
Tel: 076-262 12 30
E-mail: hamnkapten@smsbk.se
Miljöombud
Stefan Andersson
Tel: 072-146 14 63
E-mail: miljoombud@smsbk.se
Driftschef
Marcel Braeken
Tel: 0708-322 446
E-mail: driftschef@smsbk.se
Ledamot
John Eriksson
Tel: 0734-29 47 81
E-mail: ledamot@smsbk.se
IT-Samordnare
Anton Gustafsson
Tel: 070-364 34 34
E-mail: itombud@smsbk.se
Revisor
Hans Sternås
Tel: 070-589 3875
E-mail: revisor@smsbk.se
Revisor Suppl
Björn Stålhuvud
Tel: 08-583 569 27, 070-729 2757
Valberedning
Susanne Nerf
Tel: 08-583 500 94, 070-600 48 26
E-mail:
Valberedning
Fredrik Karlström
Tel: 073-437 52 59
E-mail:
Valberedning
Rickard Holmlund
Tel: 0708-38 09 15

Övriga funktionärer

Tillsynsman/Materialför Tel:
E-mail:
Telefon till Klubben: Kontakta respektive enligt ovan

Lämna ett svar