Styrelse 2020

Ordförande
Johan Hård af Segerstad
    Tel: 070-577 76 55
E-mail: ordforande@smsbk.se
       
Kassör
Åsa Söderbergh
    Tel: 070-586 77 09
E-mail: kassor@smsbk.se
       
Sekreterare
John Eriksson
    Tel: 0734-29 47 81
E-mail: sekreterare@smsbk.se
       
Hamnkapten
Nils Lööf
    Tel: 073-678 94 62
E-mail: hamnkapten@smsbk.se
       
Miljöombud
Stefan Andersson
    Tel: 072-146 14 63
E-mail: miljoombud@smsbk.se
       
Driftschef
Marcel Braeken
    Tel: 0708-322 446
E-mail: driftschef@smsbk.se
       
Utbildnings- och Ungdomsansvarig
John Eriksson
    Tel: 0734-29 47 81
E-mail: ledamot@smsbk.se
       
IT-Samordnare
Anton Gustafsson
    Tel: 070-364 34 34
E-mail: itombud@smsbk.se
       
       
       
       
       
Revisor
Hans Sternås
    Tel: 070-589 3875
E-mail: revisor@smsbk.se
       
Revisor Suppl
Björn Stålhuvud
    Tel: 070-729 2757
       
Valberedning
Susanne Nerf
    Tel: 070-600 48 26
E-mail:
       
Valberedning
Ulf Rockström
    Tel: 070-751 59 57
E-mail:
       
Valberedning
Rickard Holmlund
    Tel: 073-500 19 71
       

Övriga funktionärer

       
Tillsynsman/Materialför     Tel:
E-mail:
       
Telefon till Klubben:     Kontakta respektive enligt ovan